Tel. +48 661 488 220   /  Email: sklep@mondaybrews.pl  /  KONTAKT

Kawa Odpowiedzialna Społecznie – Dobra dla pracowników, dobra dla Planety, dobra dla Ciebie

lis 29, 2021

Kawowy CSR to konkretne historie, takie jak historia Francisco „Panchito” Villedy, czyli kierownika plantacji Finca Rio Colorado zakupionej w 2017 roku przez Umami Area Honduras SA de CV – spółkę z kapitałem prywatnym, składającą się z 39 wspólników z pięciu różnych krajów. Projekt pokazuje, że produkcja wysokiej jakości kawy może być zrównoważona z przedsiębiorczego, finansowego, społecznego, środowiskowego punktu widzenia oraz angażując lokalną społeczność. Umami Area Honduras SA de CV zakupiła istniejącą plantację kawy o pow. 45 ha z regionu Copan, graniczącą z dwiema rzekami, Rio Colorado i Rio Aruco.

Działka znajduje się w tzw. „strefie buforowej” przylegającej do Parku Narodowego Celaque, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W strukturze firmy znajduje się również kierownik plantacji, mały lokalny producent zatrudniony na umowę o pracę; udział w kapitale zakładowym, który powinien był wpłacić w momencie zakładania spółki, nie był dla niego możliwy i dlatego był spłacany w pierwszych dwóch latach w małych miesięcznych ratach, potrącanych z jego wynagrodzenia.

Projekt ma również na celu zaangażowanie społeczności lokalnej na szeroką skalę. Przenosząc bardziej nowoczesne praktyki rolnicze, metody nawożenia ukierunkowane na poszanowanie przyrody, programy mające na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności, oraz szkolenia dla rolników.

Nasza uwaga nie koncentruje się wyłącznie na wyrobie gotowym, ale na całym łańcuchu produkcyjnym. Tworzymy dobrą kawę od nasionka do filiżanki, odpowiednio opłacaną i produkowaną w sposób zrównoważony, dla tych, którzy pracują na plantacji i w sposób chroniący środowisko. Obecnie cena Arabiki i Robusty ustalana jest na giełdach towarowych odpowiednio w Nowym Jorku i Londynie, jak każdy towar, który podlega wahaniom i spekulacjom rynkowym i z pewnością nie bierze pod uwagę, że jest produktem rolnym. To nieuchronnie przekłada się na stale niską cenę kawy, która nie uwzględnia pracy rolnika.

Zbyt niska zapłata dla rolnika, nie dość, że jest niesprawiedliwa, ma dalsze konsekwencje: na poziomie środowiska zmusza rolnika do intensyfikacji produkcji; stosowania chemicznych pestycydów, które chronią uprawy przed chorobami i szkodnikami oraz nadużywanie gleby do sadzenia nowych upraw.

Szkolimy naszych rolników, dzięki znajomości produktu końcowego mogą zoptymalizować swoją pracę. Zdecydowana większość rolników nigdy nie piła kawy przygotowanej metodą espresso, wielu zatrzymuje się przy filtrze, wszystkich zadowala rozpuszczalny substytut lub odpady z przetwórstwa, prażone nad ogniem, mielone ręcznie, gotowane na ogniu, a następnie – nie zawsze – przefiltrowane.

Znajomość gotowego produktu i różnych metod ekstrakcji pozwoli nam zidentyfikować mocne i słabe strony; co pozwala na dokonywanie korekt w praktykach rolniczych. Szkolenie wspierane jest przez reinwestycję części dochodów ze sprzedaży kawy przez członków spółdzielni, która utworzyła już stałe centrum szkoleniowe w Las Capucas, a także jest w stanie zagwarantować podstawowe wykształcenie dla kobiet i dzieci pracowników.

Filiżanka kawy jest odpowiedzialna społecznie, jeśli cały łańcuch dostaw wykonał akcję (samo) odpowiedzialności społecznej, nie zmuszając rolnika do wydawania pieniędzy – których nie ma – na opłacanie agencji certyfikacji produktów: dla nas to prawidłowa praktyka biznesowa będąca następstwem produkcji dobrej kawy w kraju pochodzenia.

Kategorie

Numer 1

Numer 2

Numer 3